Off

Zdarza się czasami, że będąc na wycieczce zmuszeni jesteśmy skorzystać z pomocy lekarskiej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie znajduje się na ul. Szpitalnej 1

Telefon:                      75 717 21 5S
Telefon:                      75 717 21 57
 
więcej informacji na stronie SP ZOZ